The strength of the team is each individual member.
The strength of each member is
the team

Coaching en training voor bedrijven

MI-Mannaz biedt de mogelijkheid om individuele medewerkers en/of teams te ondersteunen in hun ontwikkeling en het verbeteren van de bedrijfscultuur. Mi-Mannax laat uw werknemers de verantwoordelijkheid en invloed (terug)pakken op hun leven zodat zij balans ervaren. Werknemers die in balans zijn en de regie kunnen pakken over hun eigen geluk ervaren minder (werk)druk en verzuimen minder. De MI-methodiek gebruikt de natuur en de elementen als metafoor. Door het koppelen van persoonlijke eigenschappen aan de eigenschappen van de elementen worden de te zetten stappen concreet gemaakt. In teams wordt dit gekoppeld aan de dynamiek binnen de groepsprocessen: welke invloed heeft ieder teamlid heeft op de ontwikkeling van het team als geheel en wat vraagt dit van het leiderschap en welke management tools kun je hierbij inzetten.

Training

Advisering

Sinds 1 februari 2023 ben ik als onderwijsadviseur in dienst van Edunamics. Voor meer informatie zie http://www.edunamics.nl

.

Subsidie ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Wakker het vuur aan bij je medewerkers, maak gebruik van de subsidiemogelijkheden en krijg tot 80% vergoed!

Ervaren jouw werknemers werkgeluk en is er een professionele cultuur van gezamenlijk werken aan de bedrijfsdoelen? Gemotiveerde, enthousiaste en betrokken medewerkers die energie krijgen van hun werk en een goede balans weten te vinden zijn de spil van jouw organisatie.
De snel veranderende arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in de samenleving vragen een andere manier van denken over de inzetbaarheid van medewerkers en een andere kijk op leiding geven.
Wil je investeren in de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers en hiermee planmatig aan de slag zodat dit verankerd wordt in jouw bedrijfscultuur? MI-Mannaz biedt maatwerk en ondersteunt je hier graag bij. We kijken daarbij ook naar de diverse subsidiemogelijkheden zoals SLIM, het Sociaal Europees Fonds en de subsidie Duurzame Inzetbaarheid van SZW en ondersteunen je bij de aanvraag en verantwoording hiervan.

Denk bijvoorbeeld aan trajecten gericht op:

  • Inzicht krijgen in de opleidings- en ontwikkelingskansen en wensen.
  • Coachend leiding geven.
  • Een toekomstbestendig ontwikkelplan aan de hand van een analyse van de organisatiecultuur en structuur.
  • Leeftijdsfasebewust organiseren.
  • Trainingen en coaching voor medewerkers gericht op thema’s als regie pakken, in ontwikkeling blijven, samenwerking en cultuurverandering.

 

Voor meer informatie over de subsidieregelingen, mail naar: contact@mi-mannaz.nl

Links

Inhoudelijke informatie over de SLIM-subsidieregeling is te vinden op: klik hier

Inhoudelijke informatie over de ESF+ 2021-2027 subsidie is te vinden op: klik hier

Inhoudelijke informatie over de MDIEU is te vinden op: klik hier

Wilt u een afspraak of offerte?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u specifieke wensen voor een training?