Wie wij zijn

MI

MI is ontstaan uit Michelle en Irene, de voorletters van de bedenkers van de MI-methodiek en de oprichters van het bedrijf MI-Mannaz. MI staat ook voor het engelse ‘me’ wat naar het Nederlands vertaald mij of ik betekent en aansluit bij onze visie dat je invloed hebt op je eigen geluk.

Mannaz

De naam Mannaz geeft onze visie op coaching weer en staat in relatie tot de oorsprong van onze (coach)omgeving: de natuur van Wieringen, het (voormalig) ‘geheime viking eiland’. 

De rune Mannaz betekent mens, man of mensheid. Mannus was voor de Germanen de eerste mens en staat voor ons dus symbool voor het nieuwe begin waar je altijd voor kunt kiezen. Het Mannaz-teken bestaat uit twee gespiegelde Wunjo-tekens. Dit wijst naar dat mensen als spiegels fungeren voor elkaar.  De ander is een spiegel voor je gedrag, gevoelens en gedachten. Mannaz staat voor zelfontplooiing, eenwording, het geloof en vertrouwen in de eigen kracht. Maar ook dat zowel de problemen als de oplossingen uit onszelf (het hele Zelf) komen.

MI- Mannaz verbindt de kracht van de vier elementen; vuur, water, aarde en lucht, aan persoonlijke ontwikkeling. De natuur en de kracht van de elementen helpen mensen in hun zoektocht naar hoe zij zichzelf willen ervaren. Vanuit de elementen worden verschillende aspecten in het leven belicht en van daaruit reiken wij handvatten aan om meer en meer invloed te kunnen pakken op het innerlijke (bewust)zijn

MI-Mannaz is opgericht door Michelle Top en Irene Loonstra. Dezelfde visie op levensgeluk en juist de verschillen in kwaliteiten maken dat zij al sinds 2017 succesvol samenwerken. Vanuit deze samenwerking en het bundelen van krachten is in 2021 MI-Mannaz opgericht. 

Irene

Eigenschappen: extravert, intuïtie, voelen en waarnemen.

Irene  heeft een scherp oog voor nieuwe mogelijkheden. Met haar levensplezier en enthousiasme stimuleert ze andere mensen. Ze kan goed inschatten wat andere mensen nodig hebben en geeft hen de waardering en hulp die ze nodig hebben. Haar sterke kanten kan ze in MI-Mannaz optimaal benutten om mensen te stimuleren in hun ontwikkeling. Haar scherpe oog voor nieuwe mogelijkheden is daarbij onmisbaar en haar enthousiasme en levensplezier maken Irene een fijn persoon om mee in gesprek te gaan. Irene is HBO+ opgeleid en heeft ruime ervaring als directeur in het onderwijs. Hier heeft zij natuurlijk leidinggevende ervaring opgedaan maar ook verschillende verbetertrajecten opgezet en uitgevoerd. Daarnaast heeft zij ervaring met beleidsstukken opstellen en kan goed interveniëren op de bijkomende vraagstukken. Haar duidelijke visie op leren maakt dat zij anderen continu terug kan brengen naar dat waar het om gaat: goed onderwijs voor alle kinderen. 

Irene is vooral een vuur- en watertype. De volgende kwaliteiten vanuit het vuur en watertype zijn kenmerkend voor Irene haar werkwijze:

Water-kwaliteiten: inlevingsvermogen, team-player, respectvol, behulpzaam, verbondenheid, betrokken, sympathiek.

Vuur-kwaliteiten: enthousiast, initiatiefrijk, gericht op vernieuwing, dynamisch, creatief, ondernemingsdrang, daadkrachtig en besluitvaardig.

Michelle

Eigenschappen : extravert, intuïtie, denken en waarnemen.

Michelle is  onafhankelijk en flexibel en kan haar kwaliteiten helemaal kwijt in nieuwe en complexe zaken. Ze is sterk in haar improvisatievermogen en heeft weinig met saaie routines en bureaucratie. Michelle is graag innovatief bezig en leert het makkelijkst samen met anderen. Haar sterke kanten kan Michelle in MI-mannaz optimaal benutten door veel met mensen te werken vanuit haar intuïtie en het waarnemen. Haar flexibiliteit, analytisch vermogen en doortastendheid zorgen ervoor dat zij tijdens het coachen snel tot de kern komt en niet snel uit het veld geslagen is. Michelle heeft in het onderwijs gewerkt als leerkracht, intern begeleider en in het middenmanagement. Als intern begeleider heeft zij ervaring opgedaan met opzetten van zorgstructuren en het begeleiden van leerkrachten in pedagogisch en didactisch handelen. Michelle heeft Onderwijskunde gestudeerd en kan deze theoretische kennis koppelen aan haar praktijkervaring.  

Michelle is vooral een lucht en aarde type. De volgende kwaliteiten vanuit het lucht en aardetype zijn kenmerkend voor Michelle haar werkwijze:

Lucht-kwaliteiten: analytisch, helicopterview, overzicht houden, communicator, denker, objectief, oog voor de grote lijn.

Aarde-kwaliteiten: accuraat en nauwkeurig, realistisch, praktisch, doordacht en weloverwogen, ordelijk, gestructureerd.

Blog

Gelukkig ouderschap!

Gelukkig ouderschap! Als ouder is het je grootste wens om je kinderen te begeleiden en ondersteunen bij de drempels en uitdagingen die zij tegenkomen tijdens

LEES VERDER

Goede voornemens?

Maak jij jaarlijks goede voornemens voor het nieuwe jaar? Wanneer denk je daar over na, voor of tijdens de feestdagen of juist net erna? Wanneer

LEES VERDER