Werkwijze

MI-Mannaz start altijd met een vrijblijvend gesprek om de essentie van de gewenste verandering in beeld te krijgen. Vervolgens komen wij met een maatwerk voorstel waarbij we de essentie en de thema’s die in het gesprek naar voren zijn gekomen koppelen aan de elementen. De elementen gebruiken wij als symboliek om de verschillende aspecten te belichten en op basis daarvan wordt de precieze aanpak bepaald.

De volgende onderwerpen zijn thema’s die vaak spelen binnen organisaties en waar wij individuen, teams, leidinggevenden en (groepjes) werknemers in kunnen coachen en adviseren. Ook bieden wij trainingen aan op deze onderwerpen.

 

Stap 1: Intake

Het intakegesprek is altijd vrijblijvend. Tijdens het intakegesprek worden de huidige en de gewenste situatie verkend in een gesprek van ongeveer een uur. 

 

Stap 2: Voorstel

Op basis van de informatie uit het intakegesprek wordt een voorstel gemaakt. In dit voorstel staat beschreven uit hoeveel bijeenkomsten het actieplan kan bestaan en aan welke doelen gewerkt wordt. In samenspraak wordt dit voorstel verder op maat gemaakt en uiteindelijk vastgesteld. 

 

Stap 3: Actieplan

Gedurende de loop van het actieplan worden evaluatiemomenten ingepland. Deze momenten worden gebruikt om te kijken hoe het actieplan tot dan toe is verlopen, welke stappen nog gezet moeten worden om de doelen te behalen en of er daarvoor nog aanpassingen gemaakt moeten worden. Sessies duren gemiddeld genomen ongeveer anderhalf uur. Teamtrainingen worden zoveel mogelijk op  maat gemaakt. Daarnaast kunnen er bijvoorbeeld observaties in de klas ingepland worden. Tijdens het doorlopen van het actieplan wordt duidelijk welke obstakels het behalen van de doelen in de weg zitten en welke handvatten ingezet kunnen worden om successen te behalen. 

 

Stap 4: Afsluiting

In een afsluitend gesprek wordt het resultaat besproken en geëvalueerd.

 

Professionele cultuur

Als structuren niet duidelijk zijn en er veel onderliggende zaken meespelen waardoor het team niet goed kan functioneren, kan MI-Mannaz het team coachen naar een professionele cultuur.
 
 
 

Burn out - burn in

MI-Mannaz kan werknemers met een burn out coachen naar evenwicht en balans.
In de elektronica staat burn in voor het proefdraaien van een systeem. Eventuele problemen worden zo tijdig opgespoord. Onze trainingen kunnen ook preventief ingezet worden om stressgerelateerde klachten bij werknemers te voorkomen.

Pensionering

Werknemers die met pensioen gaan staan op een belangrijk punt van hun leven. Zij gaan een nieuwe fase in die vraagt om herdefiniëring op veel levensgebieden. Hierin kan MI-Mannaz begeleiden.